• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Đã tiếp nhận

940 hồ sơ

Đã xử lý

144 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

512

Hồ sơ đã xử lý

754

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

355

Hồ sơ đã xử lý

30

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

829

Hồ sơ đã xử lý

126

99.2 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

513

Hồ sơ đã xử lý

99

98.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

78

Hồ sơ đã xử lý

5

60.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

13

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 17 940 141 3 97.92% 14 791 0 8
UBND Phường Bắc Hà 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Đại Nài 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Hà Huy Tập 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Nam Hà 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Nguyễn Du 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Tân Giang 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Thạch Linh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Thạch Quý 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Trần Phú 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Văn Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Đồng Môn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Bình 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hạ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hưng 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Trung 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
-- Tổng -- 17 940 141 3 97.92% 14 791 0 8
Top